TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng gỡ vướng mắc cấp phép xây dựng

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa có công văn kiến nghị Bộ Xây dựng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn cho người dân và tổ chức trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo thành phố cho biết, hiện công tác cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn được thực hiện theo quy định tại Điều 94 của Luật Xây dựng năm 2014. Theo điều này thì công trình của tổ chức, doanh nghiệp hoặc nhà ở riêng lẻ của người dân “thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố” sẽ không thể nào đáp ứng được điều kiện “phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt”, vì đây là điều kiện để cấp Giấy phép xây dựng chính thức.

Từ nội dung bất cập đó, dẫn đến không thể thực hiện việc cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định được. Về việc này, Sở Xây dựng TPHCM đã báo cáo Bộ Xây dựng và được biết Bộ Xây dựng dự kiến sẽ đưa vào kế hoạch sửa đổi Luật Xây dựng năm 2014 báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội trong thời gian tới.

Trước mắt, để tháo gỡ vướng mắc và cũng nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong khu vực quy hoạch đã được phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện, chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, UBND thành phố kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép áp dụng điều kiện để thực hiện cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn với nội dung như sau.

Đối với công trình hoặc nhà ở riêng lẻ hiện hữu của tổ chức, cá nhân thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được xét cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn để xây dựng lại công trình hoặc nhà ở riêng lẻ theo đúng mục đích sử dụng trước đó. Các nội dung khác được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Để kịp thời giải quyết bức xúc của người dân về nhu cầu sửa chữa, cải tạo và xây dựng mới nhà ở, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và tổ chức có nhà đất trong khu vực quy hoạch, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, UBND thành phố kiến nghị Bộ Xây dựng quan tâm hỗ trợ và sớm xem xét có ý kiến trả lời trong thời hạn 30 ngày để thành phố có cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá