TPHCM: Mỗi năm tinh giản biên chế 2 lần

Các cơ quan, đơn vị nhanh chóng xây dựng đề án tinh giản biên chế trong thời gian 4 năm (2008-2011), trong đó nêu kế hoạch tinh giản mỗi năm 2 lần (tháng 6 và tháng 12).

Cán bộ thuộc diện tinh giản có tên trong bảng lương của cơ quan, đơn vị nào thì nơi đó có trách nhiệm thực hiện thủ tục chi trả tài chính.

Đó là chỉ đạo của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tại hội nghị bàn về tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể ở TPHCM diễn ra vào chiều 25/3.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị ở TPHCM tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ để sắp xếp bộ máy theo hướng: thu gọn đầu mối, bỏ khâu trung gian, mỗi cơ cấu được giao nhiều việc gắn với cải tiến quy chế làm việc; xác định cơ cấu, số lượng cán bộ, công viên chức và tiêu chuẩn nghiệp vụ của từng chức danh, vị trí công tác; lựa chọn người có năng lực, phẩm chất để đưa vào quy hoạch ổn định, lâu dài.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, đối tượng tinh giản biên chế thuộc khối Đảng, mặt trận, đoàn thể ở TPHCM lần này gồm nhiều nhiều cơ quan, trong đó có các cơ quan Thành ủy, Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở và các mặt trận, đoàn thể cấp TP và quận huyện (gồm: MTTQ, Hội Nông dân, Đoàn TNCS, Hội LHPN và Hội Cựu chiến binh).

Theo T. Sơn
 SGGP

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá