TPHCM tăng cường quản lý doanh nghiệp nhà nước

TP - Ngày 23/10, Văn phòng UBND TPHCM thông báo kết luận của Phó chủ tịch Lê Mạnh Hà về tăng cường quản lý doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn.

> Thủ tướng trình bày Báo cáo kinh tế - xã hội
> Tăng trưởng GDP 'thua xa' mục tiêu đề ra

Theo đó, các sở, ngành liên quan, công ty 100% vốn nhà nước thuộc thành phố và kiểm soát viên nghiêm túc thực hiện đầy đủ và báo cáo đúng thời hạn các nội dung về tăng cường quản lý, giám sát chấp hành pháp luật của các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Việc chậm hoặc không báo cáo theo quy định sẽ được xem xét khi đánh giá xếp loại doanh nghiệp hàng năm.

Ngoài ra, UBND TPHCM yêu cầu các doanh nghiệp công ích ngành giao thông vận tải báo cáo đúng thời hạn về định mức lao động đã thực hiện, so sánh với định mức lao động hiện nay và đưa ra đề xuất cụ thể. Các doanh nghiệp công ích quận - huyện cũng phải thực hiện chỉ đạo này.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng