Tránh xung đột về pháp luật khi thi hành Hiến pháp

Đó là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, sáng 8/1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, các luật, pháp lệnh và văn bản quy phạm pháp luật khác được ban hành trước 1/1/2014 phải được rà soát lại để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, phù hợp quy định của Hiến pháp, để t
Tránh xung đột về pháp luật khi thi hành Hiến pháp - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
ránh xáo động và xung đột về mặt pháp luật trong giai đoạn giao thời giữa pháp luật cũ và pháp luật mới.

“Những công việc đang được cơ quan nhà nước giải quyết theo quy định của Hiến pháp 1992 mà thẩm quyền được giao cho các cơ quan nhà nước khác thực hiện theo quy định của Hiến pháp, phải chuyển giao cho cơ quan nhà nước đó để tiếp tục giải quyết”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, có hai nội dung cơ bản là tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp và rà soát, sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản pháp luật phù hợp với Hiến pháp.

Định kỳ 6 tháng, 1 năm, các cơ quan phải báo cáo kết quả triển khai thực hiện Hiến pháp của cơ quan, đơn vị mình với Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để báo cáo Bộ Chính trị.

Trong quá trình triển khai thi hành Hiến pháp cần đề cao vai trò của cơ quan thông tấn báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền về Hiến pháp đến với nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh lưu ý, bên cạnh làm rõ những điểm mới trong Hiến pháp, cần nắm diễn biến tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận và xử lý những vấn đề nổi cộm, phức tạp.

“Các cơ quan làm công tác tư tưởng, văn hóa, báo chí, xuất bản đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần tạo sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân phê phán những nhận thức sai trái, lệch lạc và mơ hồ về Hiến pháp”, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh.

Bổ sung một số quyền mới

Trình bày những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh các nội dung mới so với Hiến pháp 1992.

Liên quan quyền con người, quyền công dân, Phó chủ tịch Uông Chu Lưu cho biết, Hiến pháp mới đã bổ sung một số quyền mới là thành tựu của gần 30 năm đổi mới đất nước; thể hiện rõ hơn trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân.

Đó là quyền sống (điều 19), quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người, hiến xác (điều 20), quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư (điều 21), quyền được bảo đảm an sinh xã hội (điều 34), quyền kết hôn và ly hôn (điều 36), quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hoá, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa (điều 41), quyền xác định dân tộc (điều 42), quyền được sống trong môi trường trong lành (điều 43)...

“Việc hạn chế quyền con người, quyền công dân không thể tùy tiện mà phải “theo quy định của luật””, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Ông Uông Chung Lưu nhấn mạnh trong Hiến pháp mới các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật.

Lần đầu tiên, vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân được ghi nhận trong Hiến pháp. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phải hoạt động theo cơ chế thị trường, xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp, các cơ chế, chính sách tạo ra sự bất bình đẳng, ông nói.

Từ ngày Hiến pháp mới có hiệu lực, Chủ tịch nước quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân. Còn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện theo quy định hiện hành.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng