Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm thức ăn đường phố tại Hà Nội

Vừa qua, sở Y tế Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố tại các tuyến đường, tuyến phố văn minh của các quận, huyện, thị xã trên địa bàn. Kế hoạch này nhằm tạo sự chuyển biến tích cực đối với việc quản lý kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại tuyến phố nhằm giảm thiểu ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm góp phần bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng và văn minh đô thị. Theo đó, mỗi quận, huyện, thị xã có một tuyến phố xây dựng một mô hình đảm bảo an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, 100% cơ sở dịch vụ ăn uống trên tuyến phố cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phấn đấu các tiêu chí đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đạt trên 83% và không có vụ ngộ độc lớn xảy ra trên tuyến.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Sở Y tế yêu cầu các quận, huyện, xã phường, thị trấn có tuyến phố được chọn xây dựng mô hình đảm bảo an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, kiện toàn ban chỉ đạo, triển khai kế hoạch tổ chức hội thảo, thành lập đoàn kiểm tra, duy trì tổ giám sát và mạng lưới cộng tác viên xã, phường, thị trấn.

Tổ chức điều tra ngành hàng, điều kiện an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại các tuyến phố được chọn; Kiểm nghiệm thức ăn, xét nghiệm nhanh, hướng dẫn thực hành công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố hàng tuần theo 10 tiêu chí an toàn thực phẩm; Tổ chức cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm giữa người kinh doanh dịch vụ ăn uống với Ban chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm phường.

Bên cạnh đó, các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã và phòng y tế có trách nhiệm đôn đốc, giám sát thực hiện, tổ chức cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đồng thời, Sở Y tế yêu cầu Chi cục An toàn thực phẩm Hà Nội xây dựng tiêu chí thức ăn đường phố, các biểu mẫu điều tra, mẫu báo cáo. Hướng dẫn Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã và phối hợp các đơn vị trực thuộc liên quan để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung đã được phê duyệt; Giám sát tiến độ hoạt động triển khai tại tuyến phố điểm và quận, huyện, thị xã theo quy định.

Căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương, các quận, huyện, thị xã có thể triển khai nhân rộng mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố tại các tuyến phố văn minh khác trên địa bàn bằng nguồn kinh phí địa phương. Đồng thời phát huy vai trò của lực lượng công an phường, thị trấn trong việc kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý vi phạm, dẹp bỏ các cơ sở bày bán tại các điểm bán hàng, gắn công tác an toàn vệ sinh thực phẩm dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố với công tác đảm bảo an sinh xã hội và mỹ quan đô thị, hưởng ứng Năm trật tự văn minh đô thị.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá