Trình dự thảo ngày 8/4

TP - Ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang được khẩn trương tổng hợp, bản mới nhất sẽ được trình Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp xem xét ngày 8/4, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội, TS Đinh Xuân Thảo (Ủy viên Ban Biên tập), cho biết.

Trình dự thảo ngày 8/4

> Phải hạn chế ủy quyền lập pháp
> Cho phép bắn người: Nhiều rủi ro, chưa cần thiết

Việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã hoàn thành bước đầu, việc tổng hợp, tiếp thu được thực hiện ra sao thưa ông?

Thời gian qua, ý kiến góp ý vào dự thảo của các tầng lớp nhân dân được các bộ phận đầu mối tiếp thu đầy đủ và nghiêm túc. Ban Biên tập liên tục tổng hợp ý kiến, trên cơ sở phân công các bộ phận tiếp thu, phân loại ý kiến đối với từng chương, điều tại dự thảo.

Công việc tổng hợp đang được khẩn trương tiến hành. Thường trực Ban Biên tập dự kiến có báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh sửa, bước đầu sẽ đưa ra một dự thảo mới trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân trong thời gian qua.

Bộ phận thường trực sẽ trình ra Ban Biên tập về tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân. Từ đó, dự kiến giải trình, tiếp thu những vấn đề nào; nội dung nào không tiếp thu, sẽ nói rõ trong báo cáo.

Tuy nhiên, các ý kiến đóng góp còn rất nhiều. Bước đầu, qua kênh Mặt trận Tổ quốc, đã có hơn 8 triệu ý kiến của nhân dân gửi đến. Còn theo báo cáo của Chính phủ, qua tổng hợp ý kiến từ cơ sở lên, có khoảng 15 triệu ý kiến đóng góp. Như vậy, đây là một khối lượng thông tin khổng lồ, bây giờ mới chỉ là tổng hợp sơ bộ, chứ chưa phải là hết toàn bộ.

Trước mắt sẽ tổng hợp, phân loại xem những vấn đề đưa ra lấy ý kiến thì những vấn đề đó có sự đồng tình như thế nào; những ý kiến nào không đồng tình và có ý kiến khác về vấn đề đó thế nào; nội dung nào có ý kiến đề nghị sửa đổi và đề nghị sửa đổi ra sao.

Hiện tại, phải hoàn thiện các báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, hoàn tất bản dự thảo mới nhất để ngày 8/4 trình ra Ủy ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp xem xét, cho ý kiến. Ngày 15/4 sẽ có báo cáo hoàn thiện, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi gửi Văn phòng Trung ương xin ý kiến Bộ Chính trị và trình Hội nghị Trung ương vào đầu tháng 5 tới.

Công việc tổng hợp được thực hiện như thế nào để không bỏ lọt ý kiến của nhân dân thưa ông?

Các ý kiến đã được tập hợp, tổng hợp ngay từ đầu từ các cấp theo sự phân công đối với mỗi khâu. Ví dụ, tại các đầu mối, các cấp phải tập hợp ngay khi tiếp nhận ý kiến đóng góp vào Dự thảo.

Đối với Lời nói đầu, sẽ tổng hợp luôn là có bao nhiêu ý kiến, trong đó có bao nhiêu ý kiến đồng tình giữ như dự thảo, bao nhiêu ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ sung, thêm bớt như thế nào. Tương tự, các nội dung khác cũng tổng hợp từng ý kiến rất cụ thể như vậy ngay từ ban đầu. Bây giờ chỉ là tổng hợp lại, chứ không phải bây giờ mới ngồi lại để làm công việc đó.

Cảm ơn ông.

Chắt lọc tinh hoa trí tuệ cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ngày 3/4 phát biểu như trên tại Phiên họp toàn thể lần thứ 7 Ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Phiên họp này nhằm cho ý kiến về Dự thảo được tiếp thu chỉnh lý bước đầu theo góp ý của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thời gian qua, nhân dân cả nước với tinh thần trách nhiệm cao đã thể hiện ý chí của mình tham gia đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Ban Biên tập phải tập hợp đầy đủ ý kiến của nhân dân, trên cơ sở đó tiếp thu các ý kiến đóng góp vào dự thảo. Những nội dung hay, tốt, có cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn cần được tiếp thu tối đa, chọn lọc khoa học để chắt lọc tinh hoa trí tuệ của nhân dân đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; những ý kiến chưa tiếp thu cần có sự giải trình, trong đó nêu rõ lý do, cơ sở.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo, từ sau 31/3 đến 30/4 tới và cho tới 30/9, trước khi Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được trình Quốc hội thông qua, nhân dân vẫn tiếp tục đóng góp ý kiến vào Dự thảo. Các cơ quan, tổ chức, địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, tập hợp, tổng hợp đầy đủ ý kiến góp ý của nhân dân và gửi về Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội xem xét, quyết định.

 

Nguyễn Tuấn

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá