Trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

TPO - Sau khi trúng cử chức danh Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã đọc tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Trương Tân Sang
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Trương Tân Sang

Tại Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ do yêu cầu bố trí, sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác cán bộ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông Trương Tấn Sang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Sau khi nghe tờ trình, các đại biểu Quốc hội sẽ nhóm họp tại đoàn để thảo luận về đề nghị nêu trên.

Chiều nay, Quốc hội sẽ thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội nhân sự được giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch nước. Thủ tục bầu tân Chủ tịch nước sẽ được thực hiện trong ngày 2-4.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng