Trình Quốc hội thay đổi một số nhân sự ngay kỳ họp này

TPO - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, Ban chấp hành Trung ương có quyết định, Bộ Chính trị có quyết định trình Quốc hội cho phép thay đổi một số nhân sự của Nhà nước ngay trong kỳ họp này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu trước khi Quốc hội nghe tờ trình miễn nhiệm.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu trước khi Quốc hội nghe tờ trình miễn nhiệm.

Sáng 30/3, phát biểu trước khi Quốc hội nghe tờ trình miễn nhiệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, việc kiện toàn nhân sự lần này nhằm sớm thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ 12 của Đảng và để đội ngũ nhân sự có trách nhiệm bắt tay ngay vào công việc

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc kiện toàn nhân sự là nội dung được Quốc hội quyết định từ đầu kỳ họp và hôm nay Quốc hội chính thức thực hiện. Đây là nội dung hết sức quan trọng.

“Chúng ta biết Đại hội Đảng lần thứ XII đã thành công, chủ trương, đường lối, kế hoạch kinh tế 5 năm, kinh tế xã hội 5 năm kỳ họp này Quốc hội sẽ quyết định thông qua. Điều chúng ta cần làm ngay lập tức triển khai thành công Nghị quyết của Đảng và quyết định của Quốc hội về kinh tế xã hội 5 năm có bộ máy mới, nhân sự mới bắt tay ngay vào công việc, mục đích để đảm bảo công việc của Đảng, Nhà nước, nhân dân được triển khai kịp thời, được những người có trách nhiệm được phân công sẽ đảm nhiệm trách nhiệm ngay từ đầu”, Chủ tịch nói.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ban chấp hành Trung ương có quyết định, Bộ Chính trị có quyết định trình Quốc hội cho phép thay đổi một số nhân sự của Nhà nước ngay trong kỳ họp này.

“Tôi biết có ý kiến của các đồng chí này, đồng chí khác còn phân vân đôi chút liên quan tới việc này nhưng chúng ta không có mục đích, mục tiêu gì khác là sớm thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ 12 của Đảng và quyết định của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm cần phải có đội ngũ nhân sự có trách nhiệm phân công bắt tay ngay vào công việc”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội, công tác nhân sự nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Quốc hội cũng đã sao gửi tất cả các văn bản cần thiết của Đảng tới các đoàn đại biểu Quốc hội để các đại biểu nghiên cứu.

Sau khi Chủ tịch Quốc hội phát biểu, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng