Trình Trung ương kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

TP - Sáng 10/3, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương (BCH T.Ư) Đảng khóa XII khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc.

Buổi sáng, T.Ư làm việc tại Hội trường. Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Chương trình làm việc của BCH T.Ư Đảng khóa XII. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc Tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. Sau đó, T.Ư về tổ nghiên cứu tài liệu. Buổi chiều, T.Ư làm việc tại tổ, thảo luận về Chương trình làm việc của BCH T.Ư Đảng khóa XII.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng