Trung ương Đảng góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

TP - Sáng 8/10, ngày làm việc thứ chín, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa XI, các đại biểu làm việc tại tổ.

> Xem xét, thảo luận 5 vấn đề quan trọng
> Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng bàn nhiều vấn đề quan trọng

Các đại biểu đã nghiên cứu, góp ý sửa trực tiếp vào Dự thảo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013) và các dự thảo nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XI.

Chiều cùng ngày, các Ủy viên BCH Trung ương Đảng và đại biểu tham dự Hội nghị nghỉ không họp, Bộ Chính trị tiếp tục họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của BCH Trung ương Đảng về các đề án trình Hội nghị.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng