Trung ương Đảng nghe Tờ trình về Quy chế bầu cử trong Đảng

TP - Sáng 4/10, ngày làm việc thứ năm Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng họp toàn thể tại Hội trường thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về kinh tế- xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

> Xem xét, thảo luận 5 vấn đề quan trọng
> Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng bàn nhiều vấn đề quan trọng

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Chiều cùng ngày, BCH Trung ương Đảng tiến hành phiên họp toàn thể tại Hội trường. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc các tờ trình của Bộ Chính trị về Quy chế bầu cử trong Đảng; việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng. Sau đó, các Ủy viên Trung ương Đảng về tổ nghiên cứu tài liệu.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng