Trung ương Đảng thảo luận Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

TP - Theo thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), sáng 1/10, các đại biểu dự Hội nghị tiếp tục làm việc tại tổ thảo luận về báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

> Tổng kết lý luận thực tiễn qua 30 năm Đổi Mới

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp tại Hội trường, thảo luận về nội dung trên. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng