Trung ương Đảng thảo luận về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

TP - Ngày 9/5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tiếp tục ngày làm việc thứ năm.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên họp.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang điều hành phiên họp. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đọc tờ trình của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về nội dung trên.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng