Trung ương thảo luận đề án đổi mới mô hình tăng trưởng

TP - Ngày 12/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (T.Ư) Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ tư.

Trong buổi sáng, T.Ư làm việc tại hội trường, thảo luận về đề án “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Buổi chiều, T.Ư làm việc tại tổ, thảo luận về đề án “Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng