Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XII

Trung ương thảo luận dự thảo Chỉ thị đại hội Đảng các cấp

TPO - Trong ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khoá XII về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (ảnh TTXVN)
Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (ảnh TTXVN)

Theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (ngày 17/5), buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khoá XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Buổi chiều: Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghỉ.

Bộ Chính trị họp xem xét, cho ý kiến về các Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về Đề cương Báo cáo chính trị, Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 và Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Trung ương thảo luận về Đề cương Báo cáo chính trị

Trong ngày đầu tiên của Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành T.Ư đã nghe và thảo luận tại tổ về Đề cương Báo cáo chính trị, Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng…

Hội nghị Trung ương 10 có ý nghĩa rất quan trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì Khai mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Sáng 16/5/2019, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội.

Hội nghị Trung ương 10 bàn những nội dung gì?

Tại hội nghị lần này, Trung ương dự kiến xem xét nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng