Trưởng ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Lai Châu

TPO - Sáng 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc trọng thể. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc, bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu nhấn mạnh: Với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển", Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến 2030.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Lai Châu - ảnh 1 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Lai Châu

Đại hội cũng sẽ thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Đại hội Đảng bộ các cấp; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu trong việc tham gia, góp ý vào những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước.

Đại hội cũng sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, có năng lực, sáng tạo, quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là trung tâm đoàn kết bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu trong nhiệm kỳ tới tiếp tục giữ gìn, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân. Coi trọng và tập trung thực hiện thật tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng; linh hoạt trong xử lý công việc và sâu sát, sáng tạo trong tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của Lai Châu.

Cùng với đó, chú trọng chăm lo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu các cấp phải đủ đức, đủ tài; tập trung cho phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, trong đó, lấy phát triển hạ tầng, cải cách hành chính đồng bộ, hiện đại làm nền tảng; lấy giáo dục đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ làm động lực.

Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, thống nhất trong đa dạng của nền văn hóa dân tộc Việt Nam; củng cố quốc phòng, an ninh, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, xây dựng Lai Châu thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng; phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế...

Trưởng ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Lai Châu - ảnh 2 Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Lai Châu

Ông Chính mong muốn các đại biểu dự Đại hội sẽ công tâm, sáng suốt lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện, có đức, có tài để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; thảo luận, đóng góp ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; sáng suốt lựa chọn để bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII theo quy định.

Cuối bài phát biểu, ông Chính thông tin, những ngày này, đồng bào, chiến sỹ ở Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh đang phải hứng chịu thiên tai do bão lũ gây ra, thiệt hại rất lớn về người và của.

“Đại hội chúng ta xin gửi đến gia đình những người bị thiệt hại về người và của lời chia sẻ, chia buồn sâu sắc nhất và tình cảm cao đẹp của mình đến với đồng bào các tỉnh bị bão lụt trong thời gian khó khăn này. Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng đồng bào các tỉnh nói trên sẽ đoàn kết, thống nhất cùng đồng bào cả nước, vượt qua khó khăn thách thức; khắc phục hiệu quả hậu quả bão, lũ, nhanh chóng ổn định tình hình và thúc đẩy phát triển trở lại”, ông Chính nói.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng