Trưởng phòng có thể thi chức danh vụ trưởng

TPO - Phó trưởng phòng có thể được dự tuyển chức danh phó vụ trưởng và tương đương. Trưởng phòng có thể được dự tuyển chức danh vụ trưởng và tương đương.

Bộ Nội vụ vừa ban hành công văn hướng dẫn thực hiện đề án thí điểm đổi mới tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, sở, phòng ở 14 bộ ngành Trung ương và 22 địa phương. 

Cụ thể, 14 bộ ngành thực hiện thí điểm đổi mới tuyển chọn lãnh đạo gồm Bộ Nội vụ, Tư pháp, Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao…
22 tỉnh thành thí điểm đổi mới trong tuyển chọn lãnh đạo gồm: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Phúc…

Đề án nêu rõ nguyên tắc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý phải bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và đúng thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ; chọn được người giỏi nhất trong số những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện đã dự thi để bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn.

Đối tượng dự tuyển gồm cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn và đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.

Trưởng phòng có thể thi chức danh vụ trưởng 

Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, nếu có đủ điều kiện và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác trong cùng bộ, ban, ngành, lĩnh vực, địa phương được quyền đăng ký dự tuyển.

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 2 cấp so với chức vụ hiện đang giữ. Cụ thể, Phó trưởng phòng có thể được dự tuyển chức danh phó vụ trưởng và tương đương. Trưởng phòng có thể được dự tuyển chức danh vụ trưởng và tương đương.

Theo đề án, trong trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, khi dự tuyển thì phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về ngạch công chức hoặc thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh tuyển chọn.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn hoặc chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn được tập thể lãnh đạo của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn đề cử và được cấp ủy của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh đó đồng ý bằng văn bản.

Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển quy định tại điểm trên nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì chỉ được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn liền kề so với chức vụ hiện giữ. Cụ thể, với Phó trưởng phòng chỉ được dự tuyển chức danh trưởng phòng và tương đương; Trưởng phòng chỉ được dự tuyển chức danh phó vụ trưởng và tương đương.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá