Trưởng phòng Thanh tra: học vấn lớp 9 lại tốt nghiệp ĐH Luật

TP - Ông Chu Đức Tốn – Trưởng phòng Thanh tra xét khiếu tố – Thanh tra Nhà nước tỉnh Kon Tum, học vấn lớp 9/10, nhưng lại được Đại học Luật Hà Nội cấp “Giấy chứng nhận học xong chương trình Đại học Luật”.

Ông Chu Đức Tốn – Trưởng phòng Thanh tra xét khiếu tố – Thanh tra Nhà nước tỉnh Kon Tum trong lý lịch công chức lưu giữ tại Đảng ủy khối Cơ quan Dân Chính Đảng và Sở Nội vụ Kon Tum đều khai học vấn lớp 9/10.

Song trong hồ sơ cán bộ lưu tại Thanh tra Nhà nước Kon Tum, ông Tốn lại khai trình độ học vấn 10/10 (nhưng không có bằng cấp gì kèm theo) nên được cử đại học tại chức Đại học Luật niên khóa  1993 – 1997 và được Đại học Luật Hà Nội cấp “Giấy chứng nhận học xong chương trình Đại học Luật”.

Từ tháng 9/1999 đến tháng 7/2000, ông Tốn tiếp tục được cử đi học Cao cấp chính trị tại Phân viện Đà Nẵng – Học viện Chính trị quốc gia và được cấp chứng nhận tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá