TT-Huế còn tình trạng bổ nhiệm cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn

TP - Ngày 30/6, Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ vừa có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh TT-Huế.

UBND tỉnh TT- Huế
UBND tỉnh TT- Huế
Theo đó, đoàn công tác đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong hoạt động công vụ, cụ thể là TT-Huế vẫn còn tình trạng bổ nhiệm cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn.
Ngoài ra, kết luận tại buổi kiểm tra lần này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Tổ trưởng Tổ công tác, cũng chỉ ra một số hạn chế khác mà TT-Huế cần khắc phục.
Cụ thể: Công tác tham mưu trong việc thực hiện các chương trình hành động, các nghị quyết của Trung ương tại TT-Huế chưa thực sự quyết liệt, chưa có nhiều đột phá; Xây dựng và phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp còn chậm; Quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức, tinh giản biên chế chưa được rõ ràng, cần được điều chỉnh, bổ sung.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng đề nghị tỉnh TT-Huế cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ để phấn đấu đến hết năm 2019 phải thanh tra, kiểm tra xong 100% các đơn vị; khắc phục những hạn chế theo các kết luận của các cơ quan Trung ương; chuẩn bị nhân sự tốt nhất cho Đại hội Đảng sắp tới. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng