TT-Huế: Nước biển bị nhiễm kim loại nặng

TP - Sở TN&MT tỉnh TT-Huế ngày 26/4 cho biết, qua phân tích mẫu nước tại vùng biển xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt thời gian vừa qua, kết quả cho thấy, nước biển bị nhiễm kim loại nặng, tổng hàm lượng Nitơ vượt giới hạn cho phép.

Mẫu nước lấy đi phân tích tại thời điểm cá chết và cho kết quả như đã nêu thuộc khu vực đầm Lập An, cửa biển Lăng Cô (huyện Phú Lộc). 

Kết quả phân tích các chỉ tiêu về hóa lý cho thấy, độ pH, hàm lượng ô xy hòa tan, nhu cầu ô xy hóa học, hàm lượng xyanua, tổng hàm lượng dầu mỡ và các chất hoạt động bề mặt đều nằm trong giới hạn cho phép của Bộ TN&MT. 

Tuy nhiên, các thông số về tổng hàm lượng Nitơ, hàm lượng kim loại nặng Crôm đều vượt giới hạn cho phép của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển, cũng như quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Hiện, Sở TN&MT tỉnh TT-Huế tiếp tục khảo sát, lấy mẫu nước mặt và mẫu trầm tích.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá