TTXVN được xây dựng 'kênh truyền hình thông tấn'

Đồng ý cho phép Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) triển khai thực hiện Đề án ''Xây dựng Kênh truyền hình Thông tấn''; thời gian TTXVN thực hiện từ năm 2010. Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Công văn số 1620/TTg-KGVX, ngày 10/9/2009, về việc triển khai thực hiện Đề án này.

Theo đó, TTXVN có trách nhiệm làm việc với Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư xác định rõ nguồn kinh phí, tổng mức đầu tư và cơ chế tài chính, bảo đảm để Đề án được triển khai thực hiện tiết kiệm và hiệu quả.

Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Đài Truyền hình Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với TTXVN triển khai thực hiện Đề án theo đúng tiến độ thời gian và các quy định hiện hành.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá