Từ 1/4, thu nhập của công chức TP.HCM tăng như thế nào?

TPO - Việc nâng thu nhập phải đảm bảo nguyên tắc sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, thực hiện cải cách tiền lương theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; gắn với hiệu quả công việc và không cào bằng.

Nhiều cơ quan ở TPHCM luôn trong tình trạng quá tải do số lượng hồ sơ giải quyết quá lớn
Nhiều cơ quan ở TPHCM luôn trong tình trạng quá tải do số lượng hồ sơ giải quyết quá lớn

Theo Nghị quyết  số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND TPHCM, trong năm 2018, cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý  nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TPHCM quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên sẽ được tăng thu nhập tối đa 0,6 lần so với quy định chung.

Nghị quyết  03/2018/NQ-HĐND của HĐND TPHCM triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM quy định việc tăng thu nhập được tính từ ngày 1/4

Cụ thể, hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ (tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ là tiền lương đã bao gồm tăng lương theo lộ trình của Chính phủ) tối đa 0,6 lần năm 2018; 1,2 lần năm 2019; 1,8 lần năm 2020.

Hệ số này nằm trong mức tối đa 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ theo quy định tại Nghị quyết số 54 của Quốc hội

Theo Nghị quyết của HĐND TPHCM, căn cứ hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa của từng năm nêu trên, các cơ quan, đơn vị thực hiện hệ số điều chỉnh tăng thu nhập cho từng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Việc nâng thu nhập phải đảm bảo nguyên tắc sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, thực hiện cải cách tiền lương theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; gắn với hiệu quả công việc và không cào bằng.

Thu nhập tăng thêm theo quy định của Nghị quyết này được chi trả căn cứ hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại từng cơ quan, đơn vị do Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá theo quy định. Mỗi đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo dân chủ, minh bạch.

Việc chi trả thu nhập tăng thêm của năm nào thì căn cứ kết quả đánh giá hiệu quả công việc của năm đó và thực hiện chi trả sau khi có kết quả đánh giá hiệu quả công việc hàng quý, hàng năm của từng cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng, HĐND TPHCM giao UBND TPHCM hướng dẫn để các đơn vị quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ chia sẻ thu nhập tăng thêm theo hiệu quả công việc.

Việc chi trả thu nhập tăng thêm sẽ tạm thời kết thúc vào 31/12/2018, thời điểm hết thời gian thí điểm Nghị quyết số 54 của Quốc hội.

Trao đổi với Tiền Phong chiều 1/4, đại diện Sở Nội vụ TPHCM cho biết sau khi kết thúc thời gian thí điểm, căn cứ kết quả đánh giá sơ kết thực hiện đề án, căn cứ chủ trương của Quốc hội về tăng lương tối thiểu, TPHCM sẽ tiếp tục xác định hệ số điều chỉnh thu nhập từ năm 2021 đến năm 2022 cho phù hợp thực tế.

Tăng thu nhập chỉ áp dụng đối với công chức thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ không chuyên trách ở cấp xã - phường - thị trấn được cơ quan có thẩm quyền đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 “Việc này nhằm đảm bảo tương xứng với năng suất lao động, khuyến khích, tạo động lực cho công chức của TPHCM đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công việc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, thu hút nhân tài phục vụ tốt hơn đối với sự phát triển bền vững của TPHCM”, đại diện Sở Nội vụ cho hay.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến, bình quân mỗi năm TPHCM giải quyết 14,5 triệu hồ sơ thủ tục cho người dân. Nhiều sở ban ngành giải quyết trung bình mỗi ngày .1000 hồ sơ; có cán bộ thụ lý giải quyết hơn 100 hồ sơ ngày. Số hồ sơ TPHCM giải quyết mỗi ngày bằng số hồ sơ một số tỉnh giải quyết trong 1 năm.

Việc tăng thu nhập cán bộ công chức sẽ góp phần đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, nâng cao chỉ số phát triển về kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân.

Về mặt xã hội, tăng thu nhập tạo tâm lý phấn khởi và động lực đối với công chức tiếp tục cống hiến, đóng góp; kéo giảm tình trạng “chảy máu chất xám.

TPHCM nâng thu nhập 0,6 lần cho cán bộ công chức từ ngày 1/4 - ảnh 1 Cán bộ công chức TPHCM giải quyết hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận nhà đất cho người dận.  

Điều này còn có tác dụng tích cực, làm thay đổi thái độ làm việc phục vụ nhân dân của công chức trong thực thi công vụ, từ đó nâng cao niềm tin và sự hài lòng của người dân.

Tính đến năm 2017, TPHCM đã trải qua 12 năm thực hiện giao quyền tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan hành chính trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định của Chính phủ.

Cơ chế này cho phép sử dụng kinh phí tiết kiệm để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức. Hệ số tăng thêm quỹ tiền lương tối đa không quá 1 lần so với mức tiền lương cấp bậc, chức vụ do Nhà nước quy định.

Tuy nhiên, số cơ quan hành chính đạt được mức thu nhập tăng thêm tối đa theo quy định rất thấp. Cụ thể, trong giai đoạn 2013-2017, bình quân TPHCM có 770 cơ quan hành chính thực hiện tự chủ và chỉ có 10% đơn vị có mức tăng thu nhập từ 0,8-1 lần; 58% đơn vị có mức tăng thu nhập từ 0,1-0,5 lần…

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, TPHCM đã trải qua 11 năm thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế.

Giai đoạn 2013-2017, bình quân TPHCM có 1.831 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ tài chính. Trong đó, chỉ có khoảng 0,4% đơn vị có mức tăng thu nhập trên 3 lần quỹ lương cấp bậc, chức vụ theo quy định.

Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt tại TPHCM khá cao nên so với mức lương tối thiểu thấp, cơ chế nâng ngạch bậc và chu kỳ tăng lương hiện nay chưa đảm bảo cuộc sống của công chức. Do đó, chưa tạp động lực để thu hút nhiều lao động có năng lực cũng như khuyến khích công chức phấn đấu đạt hiệu quả cao trong công việc.

Theo thống kê, trong giai đoạn 2013-2017, năng suất lao động của TPHCM gấp 2,7 lần năng suất lao động bình quân cả nước. Năng suất phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quản lý nhà nước TPHCM cũng gấp 1,5 lần cả nước.

Trong khi đó, tổng thu nhập hiện nay của công chức TPHCM được áp dụng chung cho cả nước, chưa tương xứng với năng suất lao động bình quân thực tế của TPHCM, chưa đáp ứng được mức chi phí sinh hoạt thực tế tại TPHCM.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá