Từ 1/4: Tổng Kiểm kê quỹ đất công trên toàn quốc

TP - Tin từ Bộ Tài nguyên – Môi trường (TN&MT) cho biết, từ ngày 1/4 đến 30/11/2008, Bộ TN&MT sẽ tiến hành kiểm kê quỹ đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên phạm vi cả nước.

Theo Vụ Đăng ký và Thống kê của bộ này,  công tác kiểm kê quỹ đất lần này sẽ nhằm tập trung vào một số nội dung quan trọng: xác định rõ diện tích đất mà các tổ chức đang quản lý, sử dụng, lấn chiếm; diện tích bị lấn chiếm; sử dụng sai mục đích; đất chuyển nhượng, cho thuê trái phép; đất chưa đưa vào sử dụng.

Trên cơ sở đó, Bộ sẽ có cơ sở để đánh giá đúng thực trạng tình hình, đề xuất các biện pháp quản lý nhằm sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả đối với quỹ đất đã giao cho các tổ chức quản lý, sử dụng. 

Kết quả kiểm kê cũng sẽ  là cơ sở để xác định tính minh bạch trong quản lý, sử dụng đất và nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về đất đai, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá