Từ 1/5/2016, lương cơ sở tăng thêm 60.000 đồng/tháng

TPO - Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 được Quốc hội thông qua sáng nay (11/11) nêu rõ, từ ngày 1/5/2016, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức sẽ tăng 5%, tăng 60.000 đồng so với trước.

Từ 1/5/2016, lương cơ sở tăng thêm 60.000 đồng/tháng

Sáng 11/11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 với tỷ lệ tán thành 79,35%.

Lương cơ sở tăng 60 nghìn đồng/ tháng

Quốc hội thống nhất giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2 triệu đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương hưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở từ ngày 1/1/2016.

Từ 1/1/2016 đến 30/4/2016, tiếp tục thực hiện mức điều chỉnh đối với các đối tượng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống như năm trước.

Từ 1/5/2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng. Riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015.

Các bộ, ngành, địa phương được giao trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao tự cân đối để bố trí nguồn tăng lương. Ngân sách trung ương hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương nghèo, ngân sách khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Phát hành 3 tỷ USD trái phiếu quốc tế

Nghị quyết được Quốc hội thông qua cũng cho phép bổ sung 30.000 tỉ đồng vốn ODA ước giải ngân tăng so với kế hoạch vào dự toán chi đầu tư phát triển năm 2015. Đồng thời phát hành 60.000 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ để đầu tư các dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ đã được Quốc hội quyết định.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng cho phép sử dụng 40.000 tỉ đồng tiền bán cổ phần sở hữu của Nhà nước tại một số doanh nghiệp để đầu tư phát triển. Sử dụng 30.000 tỉ đồng đưa vào dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 để tăng chi đầu tư phát triển.

Quốc hội cũng đồng ý đa dạng hóa kỳ hạn trái phiếu Chính phủ phát hành trong năm 2015 và năm 2016. Trong đó, chỉ phát hành trái phiếu Chính phủ có thời hạn từ 3 năm đến dưới 5 năm với tỉ lệ không quá 30% tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành.

Nội dung nghị quyết được thông qua cũng đồng ý chấp thuận phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế để cơ cấu lại nợ trong nước, trên cơ sở so sánh, phân tích, đảm bảo có lợi cho quốc gia và chỉ thực hiện trong năm 2015 và năm 2016, với tổng mức phát hành tối đa là 3 tỉ USD.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên của từng bộ, ngành, địa phương; giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, hạn chế mua sắm ôtô và trang thiết bị đắt tiền; từng bước thực hiện khoán xe công đối với một số chức danh.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá