Từ 1/7, thực hiện hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

TP - Sáng qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bắt đầu phiên họp thứ 50 bằng việc thảo luận, thông qua Nghị quyết quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

Nghị quyết được thông qua đã có nhiều chỉnh sửa so với dự thảo Nghị quyết trước đó.

Cụ thể, Nghị quyết này quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp dưới các hình thức nhận chuyển nhượng, nhận tặng, cho quyền sử dụng đất, xử lý nợ theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất đối với đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối.

Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất được quy định như sau: Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối không quá 6 ha đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng Sông Cửu Long; không quá 4 ha đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư khác.

Đất trồng cây lâu năm không quá 20 ha đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 50 ha đối với các xã phường, thị trấn ở trung du, miền núi. Đất rừng sản xuất là rừng trồng không quá 50 ha đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 100 ha đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thì tổng diện tích được nhận chuyển quyền trong hạn mức đối với mỗi loại đất (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối) bằng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư có hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất cao nhất... Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2007.

Chiều cùng ngày, theo chương trình làm việc, UBTVQH đã cho ý kiến về phương hướng tổ chức và hoạt động của Ban công tác lập pháp trong thời gian tới. Hôm nay, UBTVQH xem xét đề nghị của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội qua giám sát 2 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật trợ giúp pháp lý và Pháp lệnh thi hành án dân sự; xem xét, quyết định thành viên Hội đồng thẩm phán TANDTC; xem xét, quyết định Ủy viên Hội đồng tuyển chọn thẩm phán TANDTC, thẩm phán Toà án quân sự T.Ư. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá