Từ 2-1-2013 lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp

TP - Sáng qua (23-11), QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

> Hiến pháp phải do dân quyết định
> Sửa đổi Hiến Pháp: Phải có cơ chế kiểm soát quyền lực

Dự thảo Hiến pháp sửa đổi sẽ được đưa ra lấy ý kiến nhân dân kể từ ngày 2-1-2013, kết thúc 31-3-2013. Dự thảo này được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến ĐBQH tại kỳ họp thứ 4 vừa qua

Nghị quyết xác định, cần tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân ở trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia xây dựng Hiến pháp; tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm.

“Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân và tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc xây dựng Hiến pháp để Hiến pháp thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân” - Nghị quyết nêu rõ.

Ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác, được nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Ngoài ra, bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp chính quyền, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Theo Nghị quyết, toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ được đưa ra lấy ý kiến nhân dân với hình thức: Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản, thảo luận, hội thảo, tọa đàm và thông qua Trang thông tin Quốc hội (htttp://duthaoonline.quochoi.vn).

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng