Từ mai, Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh phải tiếp dân hàng tháng

TPO - Đó là một trong những quy định sẽ có hiệu lực từ ngày mai, 1/7, theo Luật tiếp công dân.

Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng trong một lần tiếp công dân. Ảnh minh họa: soctrang.gov.vn
Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng trong một lần tiếp công dân. Ảnh minh họa: soctrang.gov.vn

Cụ thể, từ ngày 1/7, trường hợp công dân yêu cầu gặp đại biểu Quốc hội để trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì đại biểu Quốc hội có trách nhiệm sắp xếp thời gian tiếp công dân.

Luật tiếp công dân quy định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong công tác tiếp công dân. Theo đó, người đứng đầu các cơ quan có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác tiếp công dân của cơ quan mình; đồng thời trực tiếp tiếp công dân ít nhất một ngày trong một tháng tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan mình.

Nghị quyết số 759 năm 2014 của Quốc hội cũng quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Theo đó, từ ngày 1/7, trường hợp công dân yêu cầu gặp đại biểu Quốc hội để trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì đại biểu Quốc hội có trách nhiệm sắp xếp thời gian tiếp công dân.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng