Từ nay đến năm 2020 chưa xem xét nâng giá BHYT

TP - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về sửa đổi Nghị định 105/2014 về bảo hiểm y tế (BHYT). Theo đó, Phó Thủ tướng lưu ý, quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHYT cần phản ánh đúng bản chất, chức năng, nhiệm vụ của BHYT với nguyên tắc “đóng - hưởng” và chia sẻ rủi ro. Đồng thời, chính sách về BHYT phải phù hợp với khả năng đóng của doanh nghiệp, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và khả năng chi trả của người dân.

Từ nay đến năm 2020 chưa xem xét việc nâng mệnh giá BHYT, nên Phó Thủ tướng yêu cầu, các cơ quan đơn vị cần tính toán mức đóng, quyền lợi BHYT cho phù hợp, đảm bảo bền vững Quỹ BHYT. Ngoài ra, việc đưa ra chính sách BHYT phải căn cứ vào khả năng của các bên liên quan và thực lực của nền kinh tế, bảo đảm hài hòa quyền lợi của tất cả các bên tham gia (người dân, cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội); đảm bảo công khai, minh bạch, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Cùng đó, các cơ quan liên quan cần tăng cường chống gian lận, trục lợi BHYT làm ảnh hưởng đến lợi ích của người dân và cơ sở khám chữa bệnh. Đồng thời phân định rõ trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan liên quan.

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam rà soát, tính toán và báo cáo Thủ tướng trong quý I/2018, về khả năng điều chỉnh giá dịch vụ y tế bước 3 trong năm 2018. Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam làm tốt công tác truyền thông về chế độ, chính sách BHYT, sử dụng Quỹ BHYT…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá