Từ tháng 5 - 2012, tăng lương tối thiểu

TP - Sáng 10-11, với đa số phiếu tán thành, QH thông qua Nghị quyết về dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2012. Quốc hội nhất trí phương án tăng lương tối thiểu lên 1.050.000 đồng/tháng từ 1-5-2012.

Cũng theo Nghị quyết, cán bộ, công chức được hưởng phụ cấp công vụ thêm 25% mức lương tối thiểu. Đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công sẽ được tăng bằng tốc độ tăng lương tối thiểu. Để thực hiện cải cách tiền lương, Chính phủ được bố trí 59.300 tỷ đồng từ ngân sách.

Theo Nghị quyết, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2012 là 740.500 tỷ đồng, tổng số chi là 903.100 tỷ đồng. Mức bội chi được quyết định là 4,8% GDP (140.200 tỷ đồng).

Để thực hiện mục tiêu trên, Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục chính sách tài khóa thắt chặt, cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng ưu tiên cho con người; tiếp tục giữ vững an ninh tài chính quốc gia; điều chỉnh cơ cấu chi đầu tư phát triển nhằm thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế; đồng thời khuyến khích thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước...

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá