Tuần này Quốc hội chất vấn 4 bộ trưởng

TP - Tuần làm việc thứ tư, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày (từ chiều 10/6 đến hết 12/6) để chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 vị bộ trưởng, trưởng ngành, gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh.

Theo thông lệ, cuối phiên chất vấn, một phó thủ tướng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn, giải đáp những vấn đề đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm. 

Trong tuần, Quốc hội sẽ thảo luận dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch. 

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012; biểu quyết thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.


Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng