Tuần này Quốc hội tập trung xây dựng luật

TP - Theo chương trình, bước sang tuần làm việc thứ hai, Quốc hội tập trung vào công tác xây dựng pháp luật.

Tuần này Quốc hội tập trung xây dựng luật

Cụ thể, Quốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến về các dự án Luật phá sản (sửa đổi), Luật nhà ở (sửa đổi), Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật doanh nghiệp (sửa đổi), Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, Quốc hội thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012; thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng