Tuyên truyền pháp luật trên địa bàn biên giới

TP - Thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” trên địa bàn biên giới, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức chiến dịch tuyên truyền tới đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở, nhân dân, trường học 4 huyện biên giới gồm: Tràng Định, Văn Lãng, Lộc Bình, Đình Lập.

Khoảng 500 người đã được trang bị kiến thức về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lãnh thổ quốc gia, chính sách dân tộc; phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá