Tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết còn cao

TP - Chiều 29/9, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Tổng cục Thống kê công bố kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2015. Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam năm 2015 có 13,39 triệu người, chiếm 14,6% dân số cả nước, phân bố ở 51 tỉnh.

Kết quả thống kê cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo của hộ dân tộc thiểu số là 23,1%, cao hơn 3,3 lần so với mức chung cả nước; khoảng 21% số người dân tộc thiểu số hơn 15 tuổi không thể đọc, viết và hiểu được một câu đơn giản bằng chữ phổ thông; tỷ lệ tảo hôn còn khá cao, cứ 4 trường hợp thì có 1 trường hợp là tảo hôn. 

Tỷ lệ người dân tộc thiểu số kết hôn cận huyết thống cũng khá cao, với mức trung bình chung là 6,5 phần nghìn trong đó nhiều nhất là dân tộc Mạ, Mảng, Mnong…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng