UB Thường vụ QH thảo luận về bỏ phiếu tín nhiệm

TP - Phiên họp thứ 12 của Ủy ban TVQH sẽ khai mạc hôm nay (5-10). Dự kiến, UBTVQH tiếp tục cho ý kiến về quy trình, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi).

> Sẽ thông qua nghị quyết bỏ phiếu tín nhiệm

Ngoài ra, UB TVQH cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013; Báo cáo công tác năm 2012 của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2012…

Một số dự án Luật sẽ được cho ý kiến: Luật Việc làm, Luật Đầu tư công, Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, Luật Thủ đô, Luật Hợp tác xã (sửa đổi)...

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá