UNDP: Việt Nam dẫn đầu thế giới về xóa nghèo

Bức thông điệp mới nhất do đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) nêu rõ Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về thành tích xóa đói giảm nghèo.

Theo báo Lao Động, trong Báo cáo phát triển Việt Nam năm 2004 trước đó, UNDP cũng đã đánh giá thành tựu giảm nghèo của Việt Nam là một trong những câu chuyện thành công nhất trong phát triển kinh tế.

Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, đến cuối năm 2004, tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước vào khoảng 8%, với 1,42 triệu hộ nghèo, giảm một nửa so với năm 2001, và ước tính đến cuối năm 2005, tỷ lệ hộ nghèo sẽ giảm xuống dưới 7% (khoảng 1,1 triệu hộ).

Việt Nam đã cơ bản giải quyết nạn nghèo về lương thực thực phẩm. Mục tiêu tiếp theo của chương trình giảm nghèo quốc gia là tăng nhanh thu nhập của nhóm hộ nghèo, với mức tăng năm 2010 là 1,45 lần so với năm 2005, và cho vay vốn tín dụng ưu đãi từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho 7,5 triệu hộ nghèo.

Chương trình cũng dự kiến hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng tại các xã đặc biệt khó khăn, xã nghèo, khám chữa bệnh miễn phí cho hơn 13,7 triệu lượt người nghèo và miễn, giảm học phí cho hơn 18,7 triệu lượt học sinh nghèo.

Cũng theo Bộ Lao động Thương binh Xã hội, chuẩn nghèo giai đoạn 2006-2010 sẽ được nâng lên, được xác dịnh dựa trên nhu cầu chi tiêu cho lương thực, thực phẩm và các nhu cầu phi lương thực, thực phẩm như nhà ở, y tế, giáo dục và văn hóa (chiếm khoảng 40% tổng chi tiêu). Như vậy, tổng số hộ nghèo sẽ tăng lên theo chuẩn mới, đặt ra thách thức mới cho công cuộc xóa đói giảm nghèo của Việt Nam.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá