Ưu tiên người có chức

TP - Ngày 5/9/2005, Thủ tướng có công văn số 1318: “Đồng ý việc UBND tỉnh Hậu Giang giao đất ở, không đấu giá quyền sử dụng đất cho cán bộ, công chức được điều động từ nơi khác về công tác tại tỉnh Hậu Giang do chia tách hành chính”.

Đây là khu đất có hơn 300 nền sẽ bán cho cán bộ, công chức nhưng các cán bộ trẻ chỉ đứng nhìn. Ảnh: Gia Thọ
Ngày 16/6/2008, UBND tỉnh Hậu Giang có tờ trình số 20: “Kính trình HĐND tỉnh xem xét và thông qua cơ chế giao đất cho cán bộ, công chức công tác tại tỉnh Hậu Giang”.

Ngày 27/6/2008, HĐND tỉnh Hậu Giang có nghị quyết số 10: “Nhất trí thông qua tờ trình số 20 về việc giao đất ở cho cán bộ, công chức được điều động về công tác tại tỉnh lỵ Hậu Giang”.

Như vậy là, Thủ tướng cho tỉnh giao đất ở không đấu giá quyền sử dụng đất đối với cán bộ, công chức được điều động từ nơi khác về công tác tại tỉnh Hậu Giang; nhưng nay tỉnh Hậu Giang giao đất ở cho cả những người được điều động trong tỉnh.

Chưa dừng lại ở đó. Ngày 22/7/2008, cuộc họp Hội đồng giao đất ở cho cán bộ, công chức của tỉnh xác định: Người được xét giao nền nhà đợt này sẽ có 3 loại ưu tiên.

Ưu tiên số một là các trưởng, phó phòng trở lên điều động ở Cần Thơ về từ ngày 1/1/2004. Ưu tiên hai là trưởng, phó phòng trở lên được bổ nhiệm, điều động sau ngày 1/1/2004. Cuối cùng là cán bộ, công chức được điều động ở Cần Thơ về từ ngày 1/1/2004.

Số trưởng, phó phòng trở lên được điều động về Hậu Giang do chia tách tỉnh từ ngày 1/1/2004 hiện còn 199 người. Số trưởng, phó phòng trở lên được bổ nhiệm sau này có nhiều người ở tại Hậu Giang, không phải điều động từ nơi khác nhưng họ được ưu tiên mua nền nhà trước so với những cán bộ được điều động từ nơi khác về Hậu Giang mà chưa phải là trưởng, phó phòng.

Dĩ nhiên, những cán bộ chưa phải trưởng, phó phòng thì đa số là cán bộ trẻ, trong đó hầu hết xung phong về Hậu Giang từ ngày đầu tách tỉnh. Dự kiến có hơn 900 nền nhà sẽ được giao cho cán bộ, công chức thời gian sắp tới. Song các cán bộ trẻ như vừa đề cập đang lo khó “chen chân”, không biết bầu nhiệt huyết tuổi trẻ có còn tràn trề sau vụ này?

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá