Ủy ban Cố vấn hỗn hợp Việt Nam - Hoa Kỳ họp về chất Da cam/dioxin

TP - Ngày 12/8/2009 - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tổ chức cuộc họp thường niên thứ tư của Ủy ban Cố vấn hỗn hợp (JAC) từ ngày 8-10/9/2009.

JAC là  một diễn dàn song phương dành cho các cuộc đối thoại khoa học cấp cao về chất Da cam/dioxin, làm việc nhằm tăng cường sự hợp tác và phối hợp khoa học song phương về vấn đề sức khoẻ con người và ảnh hưởng môi trường của chất Da cam/dioxin thông qua các cuộc trao đổi về khía cạnh khoa học của vấn đề dioxin nhằm cung cấp những tư vấn mang tính khoa học, có cơ sở cho các nhà hoạch định chính sách của hai chính phủ.

Trong một  thông cáo báo chí, Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết :  Các thành viên JAC về phía Hoa Kỳ đại diện cho Cục Bảo vệ Môi trường, Các Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật (CDC), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Bộ Y tế và Các Dịch vụ Con người, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao.

Các thành viên phía Việt Nam bao gồm Ủy ban Chỉ đạo Quốc gia 33 - Ủy ban  điều phối chính sách của Chính phủ Việt Nam về chất Da cam/dioxin, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Sau khi tham khảo Chính phủ Việt Nam, vào tháng 10/2008, USAID đã công bố khoản tài trợ trị giá 1 triệu đô la cho ba đối tác tại Đà Nẵng để thực hiện các chương trình dành cho người khuyết tật. Cũng đã triển khai nhiều công việc của dự án nhằm khắc phục ô nhiễm dioxin ở khu vực sân bay Đà Nẵng. 

Đầu năm nay, Quốc hội  Hoa Kỳ đã cấp thêm 3 triệu đô la để trợ giúp thêm các hoạt động y tế và tẩy nhiễm dioxin.   

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá