Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật hơn 1.600 đảng viên

TPO - Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 1.600 đảng viên, tăng 25% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 7 đảng viên; Ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị thi hành kỷ luật 1.641 đảng viên.

Ngày 12/7, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng chủ trì hội nghị. 

Theo  Ủy ban Kiểm tra Trung ương, số lượng các cuộc kiểm tra tăng so với cùng kì năm ngoái. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 855 tổ chức đảng và hơn 3.500 đảng viên. Riêng Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra 9 tổ chức và 15 đảng viên, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 6 đảng viên.

Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 87 tổ chức đảng, hơn 6.000 đảng viên, tăng 61% tổ chức và 16% số đảng viên so với cùng kì năm ngoái.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 1.600 đảng viên, tăng 25% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 7 đảng viên; Ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị thi hành kỷ luật 1.641 đảng viên.

Các vi phạm chủ yếu là những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính ngân hàng...

Những tháng còn lại của năm 2017, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 và chương trình, kết hoạch năm 2017 đã đề ra.

Cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp cần tích cực, chủ động và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá