Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Luật Ðặc khu

TP - Theo dự kiến chương trình, tại phiên họp vào tháng 8/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có buổi thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Ðơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (Luật đặc khu).

Tại kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã đồng ý đề nghị điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6.

Trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Chính phủ không quy định trường hợp đặc biệt thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu có thể được kéo dài không quá 99 năm. Quốc hội giao Chính phủ chủ trì phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự thảo luật và hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết, đề án về thành lập các đặc khu, báo cáo Ủy ban Thường vụ cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng