Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ động từ chức khi uy tín thấp

TPO - Dự thảo Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên T.Ư Đảng yêu cầu cán bộ trên chủ động từ chức khi bản thân không đủ điều kiện, uy tín…

56 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật

Một trong những nội dung quan trọng được trình và thảo luận tại Hội nghị T.Ư 8 lần này là Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trên thực tế, vấn đề này trước đây đã được đề cập tại Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Ban Bí thư cũng đã ban hành Quy định 101; trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 55. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số cán bộ lãnh đạo thiếu gương mẫu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thậm chí vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ động từ chức khi uy tín thấp - ảnh 1 Ông Vũ Huy Hoàng là một trong cán bộ diện Uỷ viên Trung ương bị kỷ luật
Cụ thể, sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã có 56 cán bộ diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật, trong đó có 11 ủy viên Trung ương, nguyên ủy viên Trung ương, khai trừ 1 nguyên ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.

Do đó, cần có một quy định của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục thực hiện các quy định nêu gương và chủ yếu tập trung xác định cụ thể trách nhiệm nêu gương của ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Không chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm

Về nội dung, Dự thảo Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên T.Ư Đảng và nhấn mạnh cán bộ giữ chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu về bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu; đạo đức, lối sống, phong cách làm việc; trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; vai trò trung tâm đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị.

Các cán bộ nêu trên phải trung thành tuyệt đối, kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội với đường lối mới của Đảng; luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc là tối thượng; không ngại khó khăn gian khổ; thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, tôn trọng pháp luật; thường xuyên đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm; thực sự dân chủ, công tâm, khác quan; mẫu mực về đạo đức, lối sống…

Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ động từ chức khi uy tín thấp - ảnh 2 Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 8

Bên cạnh đó, yêu cầu các cán bộ không ngừng rèn luyện, trau đồi nâng cao đạo đức cách mạng, thực sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập.

Không để bố, mẹ, con cái, vợ chồng, người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để can thiệp, chi phối, thao túng các công việc của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Không để chạy chức, chạy quyền và tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, phiếu tín nhiệm… Can thiệp, gây áp lực trong công tác cán bộ, nhất là lợi dụng quy trình để bổ nhiệm, bố trí người nhà, “thân quen, cánh hẩu” vào các vị trí, chức danh lãnh đạo quản lý và nơi có nhiều lợi ích…

Chủ động từ chức khi uy tín thấp

Dự thảo cũng đặt ra yêu cầu từng ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên T.Ư Đảng phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; công tác cán bộ; tham nhũng chính sách; tham vọng quyền lực, lạm quyền, lộng quyền; “lợi ích nhóm”; tham nhũng, hối lộ; chạy chức, chạy quyền; để người nhà, người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi… đang gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Đặc biệt, dự thảo yêu cầu các cá nhân phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống lại là chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thành tích, “tư duy nhiệm kỳ”, công thần, tự cao, tự đại, háo danh, phô trương, “đánh bóng” tên tuổi; hứa suông, nói không đi đôi với làm; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác.

Dự thảo cũng đặt vấn đề là các cán bộ nêu trên chủ động từ chức khi bản thân không đủ điều kiện, uy tín, hoặc để địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách không hoàn thành nhiệm vụ chính trị hoặc để xảy ra mất đoàn kết kéo dài, hoặc để cán bộ cấp dưới trực tiếp tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng phải xử lý bằng pháp luật.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ động từ chức khi uy tín thấp - ảnh 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Làm nghiêm từ trên xuống dưới

Phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào vi phạm đều phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới; nơi nào tự kiểm tra không phát hiện, hoặc phát hiện nhưng xử lý vi phạm nương nhẹ thì cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý đúng mức, không “rút kinh nghiệm” chung chung. Báo Tiền Phong xin trân trọng trích đăng bài phát biểu kết luận hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (xem toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư trên báo Tiền Phong điện tử - tienphong.vn)

Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ động từ chức khi uy tín thấp - ảnh 4

Tổng Bí thư: Kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh rằng, vấn đề kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm bởi nó liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ động từ chức khi uy tín thấp - ảnh 5

Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, phân công cán bộ

Ban Kinh tế Trung ương, Báo Nhân dân, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ động từ chức khi uy tín thấp - ảnh 6

Bộ Chính trị kết luận thí điểm đổi mới, sắp xếp tổ chức, nhân sự

Sáu mô hình thí điểm được nêu trong Kết luận của Bộ Chính trị đều được cụ thể hóa rõ đối tượng, rõ việc, rõ trách nhiệm, có sự phân cấp, phân quyền trong triển khai thực hiện

Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ động từ chức khi uy tín thấp - ảnh 7

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật hai tướng công an

Ủy ban kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư) đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với Trung tướng Bùi Văn Thành và Thượng tướng Trần Việt Tân do đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá