Vẫn còn tình trạng lãnh đạo nhiều hơn nhân viên ​

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn có khăn, vướng mắc, chưa đạt yêu cầu đề ra. Đặc biệt vẫn còn tình trạng lãnh đạo nhiều hơn số lượng công chức không giữ chức vụ lãnh đạo.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Chiều 21/2, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ họp tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, trong năm qua công tác cải cách hành chính đã được triển khai tích cực, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển hội nhập của đất nước.

Về thực hiện Nghị quyết số 18, 19 về sắp xếp tổ chức, bộ máy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, nhiều đơn vị đã triển khai có hiệu quả. Trong đó, Bộ Công an đã sắp xếp bỏ 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng; giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng thuộc Công an tỉnh, gần 1.000 đơn vị cấp đội thuộc Công an huyện.

Bên cạnh đó, một số địa phương đã chủ động triển khai thực hiện kết luận số 34 của Bộ Chính trị về thực hiện thí điểm một số mô hình theo Nghị quyết số 18. Điển hình như tỉnh Lào Cai đã hợp nhất Sở GTVT với Sở Xây dựng thành Sở GTVT- Xây dựng; Tỉnh Hà Giang hợp nhất Sở Nội vụ với với Ban Tổ chức ủy thành Ban Tổ chức – Nội vụ, hợp nhất Thanh tra tỉnh với Uỷ ban Kiểm tra tỉnh ủy thành Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra tỉnh. Ngoài ra, một số địa phương như Bạc Liêu, Quảng Trị đã hợp nhất Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông.

Tuy nhiên để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trong việc sắp xếp, hợp nhất các cơ quan, tổ chức, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã có văn bản yêu cầu các địa phương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp huyện, tỉnh cho đến khi Chính phủ có quy định cụ thể.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ông Lê VĩnhTân cũng thẳng thắn chỉ ra thực tế là việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn có khăn, vướng mắc, chưa đạt yêu cầu đề ra. Cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh ở một số nơi còn chưa hợp lý. Đặc biệt vẫn còn tình trạng lãnh đạo nhiều hơn số lượng công chức không giữ chức vụ lãnh đạo.

Từ đó, ông Tân đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát và thực hiện nghiêm quy định vơ cấu, số lượng cấp phó tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời tuyển dụng, sử dụng công chức đúng với năng lực, tiêu chuẩn của vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá