Văn nghệ đặc sắc kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND

TPO - Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc đã được tổ chức rất công phu, trang trọng và nhiều cảm xúc.

Văn nghệ đặc sắc kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND - ảnh 1 Mở đầu Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ là chương trình nghệ thuật đặc sắc, kéo dài gần 40 phút.
Văn nghệ đặc sắc kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND - ảnh 2 Chương trình nghệ thuật được dàn dựng rất công phu...
Văn nghệ đặc sắc kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND - ảnh 3
Văn nghệ đặc sắc kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND - ảnh 4 Tái hiện lại 70 năm hào hùng của lực lượng CAND
Văn nghệ đặc sắc kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND - ảnh 5

Ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc Tổng khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội, sau đó lan rộng, giành thắng lợi trong cả nước, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Cùng với việc thiết lập chính quyền cách mạng trong cả nước, các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân được thành lập ở cả 3 miền: Sở Liêm phóng ở Bắc Bộ, Sở Trinh sát ở Trung Bộ, Quốc gia tự vệ cuộc ở Nam Bộ. Ngày 19/8 được Đảng và Nhà nước quyết định là Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.


Văn nghệ đặc sắc kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND - ảnh 6

Trong những năm đầu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, khi vận nước “ngàn cân treo sợi tóc”, Công an nhân dân vừa mới ra đời đã lập nhiều chiến công xuất sắc.  

Văn nghệ đặc sắc kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND - ảnh 7
Văn nghệ đặc sắc kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND - ảnh 8

Tiêu biểu là khám phá, tiêu diệt tổ chức phản cách mạng ở số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội), làm thất bại âm mưu của quân xâm lược cấu kết với các đảng phái phản động tay sai nhằm lật đổ Chính phủ cách mạng vừa mới thành lập.

Văn nghệ đặc sắc kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND - ảnh 9

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, lực lượng Công an nhân dân tuy còn non trẻ đã dũng cảm chiến đấu; kề vai, sát cánh với Quân đội nhân dân, lập nhiều chiến công thầm lặng nhưng vô cùng oanh liệt... góp phần quan trọng làm nên chiến thắng trên các chiến trường, đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Văn nghệ đặc sắc kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND - ảnh 10 Tiếp đó là công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Công an nhân dân Việt Nam đã góp phần  làm nên những chiến thắng vang dội mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Văn nghệ đặc sắc kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND - ảnh 11 Tổ quốc thống nhất, non sông thu về một mối, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng Công an nhân dân gắn bó máu thịt với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các cấp, các ngành, làm tốt vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định cuộc sống của nhân dân, đấu tranh làm thất bại chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch...

70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, chiến công nối tiếp chiến công, đã bồi đắp nên truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân
Văn nghệ đặc sắc kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND - ảnh 12
Văn nghệ đặc sắc kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND - ảnh 13

Công an nhân dân Việt Nam đã trở thành một lực lượng vũ trang cách mạng, phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; 

Văn nghệ đặc sắc kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND - ảnh 14 Góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Văn nghệ đặc sắc kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND - ảnh 15
Văn nghệ đặc sắc kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND - ảnh 16 Đảng, Nhà nước và nhân dân ta ghi nhận, đánh giá cao những công lao, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho lực lượng Công an nhân dân và các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. 

 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng