Văn phòng Đoàn ĐBQH không quá 12 người

TP - Chiều 9/12, phiên họp 43, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn Đại biểu (ĐB) Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Về số lượng lãnh đạo Văn phòng, dự thảo quy định có Chánh văn phòng, một cấp phó. Riêng Văn phòng Đoàn Hà Nội, TPHCM không quá hai phó. Biên chế của văn phòng nằm trong tổng biên chế công chức của địa phương do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định. Văn phòng Đoàn có dưới 10 ĐB biên chế không quá 8 người; Đoàn có từ 10 đến dưới 20 ĐB, biên chế không quá 10 người; Đoàn có từ 20 ĐB trở lên, biên chế không quá 12 người. Kinh phí hoạt động do Văn phòng Quốc hội cấp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị mỗi văn phòng chỉ có một Chánh văn phòng, với đoàn đông có hai ĐB chuyên trách thì có hai cấp phó. Cần quy định Văn phòng Đoàn ĐBQH không được lập phòng, không có trưởng, phó phòng. Tối đa Văn phòng Đoàn có 12 người là hơi nhiều, nên từ 6, đến 10 người là đủ.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá