“Văn phòng một cửa” của Bộ TN&MT sắp hoạt động

Theo tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường: tháng 3/2007, “Văn phòng một cửa” của Bộ sẽ đi vào hoạt động với nhiệm vụ là tiếp nhận hồ sơ, đơn thư của công dân và tổ chức về 6 lĩnh vực mà bộ quản lý; đồng thời trả kết quả đã xử lý, giải quyết cho người dân và tổ chức được biết.

Trước mắt, “Văn phòng một cửa” tiếp nhận hồ sơ cấp phép trong lĩnh vực môi trường, đánh giá tác động môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản, đất đai... cũng như trả kết quả đã xử lý, giải quyết cho người dân và tổ chức.

Hoạt động của văn phòng sẽ góp phần tạo bước chuyển biến về cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và kinh phí cho người dân và các tổ chức. Đặc biệt, từ năm 2008 Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ mở rộng cơ chế “một cửa” cho tất cả các lĩnh vực do Bộ quản lý.

Bộ trưởng Mai Ái Trực đã yêu cầu các đơn vị chức năng, nhất là vụ Pháp chế nhanh chóng bổ sung những thủ tục còn thiếu, đề xuất những bất hợp lý trong Luật và các Nghị định về tài nguyên và môi trường để trình các cơ quan có thẩm quyền nhằm rút ngắn trình tự thủ tục, đặc biệt là thủ tục về giá đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Bộ cũng xem xét lại các thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản, hoạt động đo đạc bản đồ, tài nguyên nước, môi trường sao cho hợp lý, tạo thuận lợi nhất cho người dân./.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng