Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

TP - Ngày 12/1, Văn phòng Quốc hội tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác mà Văn phòng Quốc hội đã đạt được trong năm qua. Năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị là tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Hiến pháp năm 2013.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng Quốc hội cần: Nâng cao vai trò, trách nhiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế; Năng động, sáng tạo, Tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhất là sau khi tiếp nhận công chức, người lao động 63 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố về trực thuộc Văn phòng Quốc hội.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá