Vi phạm về công tác cán bộ, nhiều lãnh đạo Sở Giao thông TPHCM bị kỷ luật

TPO - Nhiều cán bộ lãnh đạo thuộc Sở GTVT vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ như đề bạt, bổ nhiệm khi cán bộ chưa đạt chuẩn; nhiều trường hợp cán bộ bị luân chuyển khi thời gian công tác chưa đủ 24 tháng.

Vi phạm về công tác cán bộ, nhiều lãnh đạo Sở Giao thông TPHCM bị kỷ luật

Sáng 27/8, đại diện Sở Giao thông Vận tải TPHCM xác nhận cơ quan này đang tổ chức thực hiện việc kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân vi phạm trong công tác cán bộ trong hai năm 2017 – 2018 theo kết luận của Thanh tra TPHCM.

Để tổ chức thực hiện kết luận của Thanh tra TPHCM, Phó Giám đốc Sở GTVT Võ Khánh Hưng được giao chủ trì việc kiểm điểm đối với các tồn tại, thiếu sót, vi phạm của cá nhân, tập thể ở phía phòng, ban, đơn vị thuộc sở và các tập thể, cá nhân ở Ban thuộc Đảng ủy Sở đã được nêu trong kết luận thanh tra.

Vi phạm về công tác cán bộ, nhiều lãnh đạo thuộc Sở GTVT TPHCM bị kiểm điểm - ảnh 1 Ban Giám đốc Sở GTVT hiện nay có 3 người gồm Giám đốc Sở Trần Quang Lâm (thứ 2 từ trái qua) và hai Phó giám đốc Sở, gồm ông Võ Khánh Hưng (ngoài cùng bên trái) và ông Bùi Hòa An (thứ 3 từ trái sang) 

Thời gian kiểm điểm được thực hiện từ ngày 26 đến 30/8 với 10 cán bộ lãnh đạo cấp phòng ban bị kiểm điểm.

Theo đó, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Sở GTVT phải kiểm điểm về các thiếu sót như công tác quản lý biên chế, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công tác bổ nhiệm để xảy ra trường hợp hồ sơ thẩm định chưa đảm bảo quy định dẫn đến bổ nhiệm có trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn, thiếu thủ tục, quy trình.

Về chuyển đổi công tác, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Sở chưa thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra, để 73 trường hợp công tác chưa đủ 5 năm, 36 trường hợp chưa đủ 24 tháng đã chuyển đổi.

Trong giải quyết tố cáo, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Sở cũng không tham mưu cho Giám đốc Sở giải quyết các đơn, không tham mưu phúc đáp đơn cho các đơn vị chuyển đơn theo quy định của Luật Tố cáo.

Vi phạm về công tác cán bộ, nhiều lãnh đạo thuộc Sở GTVT TPHCM bị kiểm điểm - ảnh 2 Ông Lê Vĩnh Phát, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Sở GTVT. Trước khi giữ chức vụ này, ông Phát là Chánh Thanh tra Sở GTVT

Chánh Thanh tra Sở GTVT kiểm điểm việc chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 có 17 trường hợp không đảm bảo thời gian giữ vị trí công tác (đủ 5 năm) theo quy định, trong đó có 6 trường hợp chưa đủ 24 tháng.

Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (GTCC) kiểm điểm việc chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 có 35 trường hợp không đảm bảo thời gian giữ vị trí công tác (đủ 5 năm) theo quy định, trong đó có 24 trường hợp chưa đủ 24 tháng.

Giám đốc Khu Quản lý đường thủy nội địa kiểm điểm việc chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 có 9 trường hợp không đảm bảo thời gian giữ vị trí công tác (đủ 5 năm) theo quy định, trong đó có 1 trường hợp chưa đủ 24 tháng.

Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa kiểm điểm việc chuyển đổi vị trí công tác năm 2017-2018 có 8 trường hợp không đảm bảo thời gian giữ vị trí công tác (đủ 5 năm) theo quy định, trong đó có 2 trường hợp chưa đủ 24 tháng.

Giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn kiểm điểm việc chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 có 7 trường hợp không đảm bảo thời gian giữ vị trí công tác (đủ 5 năm) theo quy định, trong đó có 2 trường hợp chưa đủ 24 tháng.

Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 3 kiểm điểm việc chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 có 2 trường hợp không đảm bảo thời gian giữ vị trí công tác (đủ 5 năm) theo quy định, trong đó cả 2 trường hợp đều chưa đủ 24 tháng.

Trưởng Phòng Kế hoạch đầu tư kiểm điểm ở bước quy trình thuộc thẩm quyền về đề xuất bổ nhiệm ông Bùi Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Kế hoạch đầu tư không đủ tiêu chuẩn theo chức danh quy định (chưa có trung cấp lý luận chính trị).

Vi phạm về công tác cán bộ, nhiều lãnh đạo thuộc Sở GTVT TPHCM bị kiểm điểm - ảnh 3 Sở GTVT là sở ban ngành duy nhất ở TPHCM tổ chức cà phê sáng với báo chí định kỳ hàng tháng suốt nhiều năm liền để cung cấp thông tin 

Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Sở kiểm điểm về việc không kiểm tra, đôn đốc, Trung tâm Quản lý GTCC thực hiện công tác quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 dẫn đến phê duyệt quy hoạch thực hiện sau khi Trung tâm tổ chức đại hội.

Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Sở kiểm điểm việc tham mưu phê duyệt quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 có 5 đơn vị với 8 chức danh chỉ quy hoạch 1 người vào 1 chức danh, nhiệm kỳ 2020-2025 có 7 đơn vị với 9 chức danh chỉ quy hoạch 1 người vào 1 chức danh.

Ngoài ra, có 11/16 đơn vị không đảm bảo tỷ lệ nữ trong danh sách quy hoạch là chưa đảm bảo.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở kiểm điểm nội dung trong giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến Đảng viên còn chậm, đã quá thời hạn vẫn không thực hiện hoặc chưa có kết quả giải quyết, không tham mưu phúc đáp đơn cho các cơ quan đơn vị đã chuyển đơn theo quy định của Luật Tố cáo.

Ngoài các tập thể, cá nhân phải tiến hành kiểm điểm nêu trên, Giám đốc Sở GTVT TPHCM sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm trong Ban Giám đốc Sở về thiếu sót trong công tác bổ nhiệm cán bộ như đã nêu tại kết luận thanh tra.

Lãnh đạo Sở GTVT giao Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp, báo cáo kết quả cho UBND TPHCM, Thanh tra TPHCM, đồng thời tham mưu Giám đốc Sở GTVT chỉ đạo củng cố, chấn chỉnh quản lý qua kết quả kiểm điểm và thực hiện kết luận sau thanh tra.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng