Việt - Lào tăng cường trao đổi kinh nghiệm tổ chức cán bộ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn hai Ban Tổ chức Trung ương của hai đảng Việt Nam và Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

> Giao lưu văn phòng Trung ương Đảng Việt - Lào

Chiều 26-10, tiếp ông Chansy Phosikham, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào mãi mãi giữ gìn và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Ông Chansy Phosikham khẳng định Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá