Việt Nam công bố sách trắng về nhân quyền

Chiều ngày 18/8 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo công bố Sách trắng “Thành tựu Bảo vệ và Phát triển Quyền con Người ở Việt Nam” do Bộ Ngoại giao biên soạn.

Cuốn sách được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và 30 năm đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất 

Nội dung Sách trắng này có 4 chương gồm: Quan điểm, chính sách của Việt Nam về quyền con người; Những thành tựu của Việt Nam trong việc thực hiện và phát triển quyền con người; Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo đảm và phát triển quyền con người; và Về một số luận điệu vu cáo Việt Nam trong vấn đề quyền con người.

Chương I của cuốn sách tập trung hệ thống hóa các quan điểm cơ bản, chính sách nhất quán và khuôn khổ pháp luật của Việt Nam trong việc tôn trọng và bảo vệ các quyền con người.

Những quan điểm này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố trước thế giới khi lập ra Nhà nước Việt Nam hiện đại năm 1945. Từ đó, Việt Nam luôn xác định con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng đất nước; việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là nhân tố quyết định đối với sự phát triển bền vững và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Việt Nam đều đề cao nhân tố con người vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, tất cả cho con người và vì con người.

Hiến pháp và pháp luật Việt Nam đảm bảo đầy đủ tất cả các quyền con người theo chuẩn mực pháp lý quốc tế được qui định trong Tuyên ngôn Nhân quyền và các Công ước quốc tế quan trọng về quyền con người.

Chương II nêu bật những thành tựu của Việt Nam trong việc thực hiện và thúc đẩy quyền con người. Trong đó chỉ rõ ngoài các quyền cơ bản về chính trị được đảm bảo, người dân Việt Nam được hưởng chất lượng cuộc sống ngày càng tăng. 

GDP năm 2004 gấp 2,5 lần năm 1990, gấp 3 lần năm 1985. Việt Nam đã đạt được Mục tiêu Thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo trước thời hạn 2015 do Liên Hợp Quốc đặt ra. Quyền lợi của các dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em, người già, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam luôn được Nhà nước quan tâm và bảo đảm.

Tại cuộc họp báo khi được hỏi về việc Việt Nam có kế hoạch nào dần đi đến xóa bỏ hình phạt tử hình hay không, ông Phạm Bình Minh, Vụ trưởng Vụ các Tổ chức Quốc tế Bộ Ngoại giao cho biết ở Việt Nam, án tử hình và các loại tội phạm rơi vào án tử hình đang ngày càng được giảm dần. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu giảm bớt các tội có khung phạt tử hình.
Việt Nam đặc biệt coi trọng việc bảo đảm quyền bình đẳng về mọi mặt giữa các dân tộc. Chính sách này đã được thể chế hóa bằng pháp luật, đồng thời luôn dành cho các dân tộc thiểu số các ưu đãi nhằm hỗ trợ họ thực hiện quyền bình đẳng, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc. Những thành tựu này đã được quốc tế ghi nhận.

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Văn Bàng cho biết đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao xuất bản một cuốn sách nhằm giới thiệu với độc giả và dư luận quốc tế một cách toàn diện nhất về quan điểm, chính sách và những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người.

Ông Bàng nói: Cuốn sách được xuất bản nhân dịp kỷ niệm  60 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và 30 năm đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất; nhân dân Việt Nam được sống trong hòa bình, tự do, hạnh phúc và thực sự làm chủ vận mệnh của mình.

Trong  60 năm qua, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, Nhà nước Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền, thực thi nhiều biện pháp nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo cho mọi người dân được hưởng cuộc sống ngày càng đầy đủ hơn về vật chất và tinh thần; chăm lo xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, bảo đảm thực hiện và thúc đẩy các quyền và tự do cơ bản của con người trên đất nước Việt Nam.  

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá