Vĩnh Long có hai sở vượt số lượng lãnh đạo cấp phó theo quy định

TPO - Qua trình thanh tra tại Vĩnh Long, Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, có 9 quyết định bổ nhiệm lại ghi thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 5 năm không phù hợp với thời điểm nghỉ hưu của công chức. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có số lượng phó giám đốc sở vượt quá quy định 1 người.

Thanh tra nội vụ chỉ ra nhiều vi phạm trong bổ nhiệm, tuyển dụng tai Vĩnh Long
Thanh tra nội vụ chỉ ra nhiều vi phạm trong bổ nhiệm, tuyển dụng tai Vĩnh Long

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó…giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 30/4/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Năm 2017, UBND tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức kỳ thi tuyển công chức và tuyển dụng được 5 công chức loại c (ngạch chuyên viên) làm việc tại các cơ quan hành chính cấp huyện trở lên. Theo cơ quan thanh tra, kỳ thi tuyển công chức năm 2017 được UBND tỉnh Vĩnh Long thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thi tuyển còn có tồn tại, hạn chế như: Sở Nội vụ ban hành thông báo tuyển dụng công chức là không đúng thẩm quyền; nội dung thông báo không nêu hình thức và nội dung thi, thời gian và địa điểm thi; thông báo điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng, chuyên ngành tuyển dụng không được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; thời gian nhận hồ sơ dự thi tuyển công chức không đủ tối thiểu 30 ngày…

Về trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, thanh tra nội vụ cho rằng, việc tiếp nhận 63 công chức không qua thi được UBND tỉnh Vĩnh Long thực hiện theo thẩm quyền, nhưng quá trình thực hiện còn hạn chế, tồn tại như: 3 trường hợp được xét tuyển từ viên chức thành công chức nhưng trong hồ sơ không có quyết định tuyển dụng vào viên chức; 1 trường hợp không đáp ứng về thời gian công tác 60 tháng trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; Hội đồng kiểm tra, sát hạch không báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định hình thức và nội dung sát hạch.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, trình tự và thẩm quyền xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên đối với 25 trường hợp trong giai đoạn thanh tra cơ bản thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, có 1 trường họp là Phó chủ tịch UBND xã, đến thời điểm xét chuyển thành công chức, thời gian giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND xã không đủ 60 tháng và 1 trường hợp quyết định tuyển dụng công chức cấp xã không có căn cứ tuyển dụng; một số hồ sơ còn thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước.

Liên quan đến việc bổ nhiệm, thanh tra nội vụ cho biết, có 69 công chức khi được bổ nhiệm còn thiếu một hoặc một số các tiêu chuẩn chức danh như: Trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chi tin học, chứng chi ngoại ngừ.

Ngoài ra, 1 trường hợp điều động từ cấp xã về cấp tỉnh (sở) làm việc nhưng trong hồ sơ không có tài liệu thể hiện quy trình xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp tỉnh (sở) và 1 trường hợp là nhân viên hợp đồng nhưng được tuyển dụng và bổ nhiệm ngạch công chức không qua thi tuyển hoặc xét tuyển là không đúng quy định.

Bên cạnh đó còn có 9 quyết định bổ nhiệm lại ghi thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 5 năm không phù hợp vói thời điểm nghỉ hưu của công chức. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có số lượng phó giám đốc sở vượt quá quy định 1 người.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật; thu hồi các quyết định xét tuyển không đáp ứng đầy đủ điều kiện tiêu chuẩn…

Thanh tra nội vụ cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo từ tháng 6/2012 đến nay; sắp xếp lại số lượng Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định. Đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá