Vĩnh Phúc: Phấn đấu đạt tỉnh nông thôn mới vào năm 2017

TP - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì cho biết, đến hết năm 2015, tỉnh Vĩnh Phúc đứng thứ ba toàn quốc trong xây dựng nông thôn mới (NTM) với 68 xã đạt chuẩn, chiếm gần 61% số xã trong toàn tỉnh.

Riêng huyện Yên Lạc được công nhận huyện đạt chuẩn NTM, huyện Bình Xuyên đã đạt tất cả các tiêu chí xây dựng NTM và đang chờ Chính phủ công nhận. 

Tỉnh đang tích cực triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo quy hoạch xây dựng NTM đã được phê duyệt, huy động và  sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân, phấn đấu đến năm 2017 được công nhận đạt tỉnh NTM.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng